Podopatrenie 16.4 – 16.4

01.04.2020
ID: 000374 Predajné miesto
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác podľa projektovej dokumentácie.

26.03.2020
ID: 000368 Grafická príprava a tlač etikiet
Grafická príprava a tlač etikiet

26.03.2020
ID: 000367 Grafická príprava a tlač etikiet
Grafická príprava a tlač etikiet

26.03.2020
ID: 000366 Vzdelávanie pracovníkov
Prostredníctvom jednotlivých vzdelávacích modulov zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov.

26.03.2020
ID: 000363 Školenie pracovníkov
Obstaranie školenia pracovníkov

26.03.2020
ID: 000362 Marketing a propagácia
Propagačné činnosti a marketing pre realizáciu aktivít súvisiacich s oživením novovzniknutého krátkeho dodávateľského reťazca

26.03.2020
ID: 000359 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti generálneho partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti generálneho partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

26.03.2020
ID: 000358 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

26.03.2020
ID: 000357 Propagačné činnosti a marketing - online kampaň
Propagačné činnosti a marketing - online kampaň množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch

26.03.2020
ID: 000356 Poradenstvo a školenia zamestnancov
Poradenstvo a školenia zamestnancov množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.