Podopatrenie 16.4 – 16.4

23.03.2020
ID: 000348 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000347 Poradenstvo a školenia zamestnancov
Poradenstvo a školenia zamestnancov množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000344 Poradenstvo a školenia zamestnancov
Poradenstvo a školenia zamestnancov množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000343 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000338 : Poradenstvo a školenia zamestnancov
Poradenstvo a školenia zamestnancov množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000337 Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu
Propagačné činnosti a marketing - kampaň v pôsobnosti partnera projektu množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

13.03.2020
ID: 000321 Vybavenie kuchyne- Pavol Paluba
Predmetom zákazky je výber dodávateľa kuchynského vybavenia podľa požadovanej technickej špecifikácie.

12.03.2020
ID: 000313 Marketing a propagácia
Propagačné činnosti a marketing pre realizáciu aktivít súvisiacich s oživením novovzniknutého krátkeho dodávateľského reťazca

10.03.2020
ID: 000309 Propagačné činnosti a marketing
Propagačné činnosti a marketing pre realizáciu aktivít súvisiacich s oživením logistickej platformy celej skupiny s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť Projektu

05.03.2020
ID: 000296 Oživenie krátkeho dodávateľského reťazca
Odborné poradenské služby