Podopatrenie 16.4 – 16.4

04.03.2020
ID: 000288 Poradenstvo
Predmetom zákazky je poradenstvo

04.03.2020
ID: 000286 Mobilná aplikácia na predaj
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks mobilnej aplikácie na predaj

02.03.2020
ID: 000278 Odborné poradenské služby
Poskytnutie odborných poradenských služieb

28.02.2020
ID: 000273 Vzdelávanie pracovníkov
Prostredníctvom jednotlivých vzdelávacích modulov zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov firmy KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.

09.12.2019
ID: 000205 Technológia a technika na spracovanie produktov_K.K.V.-UNION
Technológia- Dodávka BigBagovacej linky

19.11.2019
ID: 000115 Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie
Predmetom zákazky je vypracovanie podnikateľského plánu a vypracovanie štúdie týkajúcej sa rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 2 – Opis predmetu zákazky. Predmetné podklady sú pre všetkých uchádzačov záväzné a nemenné a musia z nich vychádzať pri tvorbe svojej ponuky.
Predĺženie lehoty

30.10.2019
ID: 000158 Investície do reklamných predmetov krátkeho dodávateľského reťazca Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov
Obstaranie reklamných predmetov určených na propagáciu a marketing krátkeho dodávateľského reťazca

11.09.2019
ID: 000115 Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie
Predmetom zákazky je vypracovanie podnikateľského plánu a vypracovanie štúdie týkajúcej sa rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 2 – Opis predmetu zákazky. Predmetné podklady sú pre všetkých uchádzačov záväzné a nemenné a musia z nich vychádzať pri tvorbe svojej ponuky.

14.08.2019
ID: 000087 Marketing a propagácia
Zabezpečenie marketingu a propagácie: Krížovkárska brožúra, Webová stránka s eshopom, Online reklama, Zhotovenie fotografií a videí, Práce agentúry

09.08.2019
ID: 000071 Zabezpečenie propagačných činností a marketingu_K.K.V.-UNION
Zabezpečenie propagačných činností a marketingu