Podopatrenie 4.1

29.07.2020
ID: 000482 Obstaranie traktora.
Predmetom zákazky je obstaranie traktora. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

28.07.2020
ID: 000481 Modernizácia živočíšnej výroby – Samochodný kŕmny voz
Samochodný kŕmny voz – 1 ks

14.07.2020
ID: 000475 Podpora poľnohospodárstva prostredníctvom obstarania poľnohospodárskej techniky
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a to konkrétne: 1. Šmykom riadený kolesový nakladač 2. Kŕmny voz 3. Automatický kŕmny box pre teľatá

16.06.2020
ID: 000452 Traktor s diskovým žacím strojom (kosou)
Traktor s diskovým žacím strojom (kosou) – 1 ks

02.06.2020
ID: 000439 Nákup kolesového traktora
Nákup kolesového traktora (dodávka tovaru)

02.06.2020
ID: 000391 Traktor
Predmetom zákazky je obstaranie traktora. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 20 pracovných dní.

19.05.2020
ID: 000429 Lis na balíky
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a to konkrétne: Lis na balíky

11.05.2020
ID: 000416 Modernizácia ustajňovacieho priestoru a kŕmneho stola v objekte kravína „K2“
Modernizácia ustajňovacieho priestoru a kŕmneho stola v objekte kravína „K2“

04.05.2020
ID: 000406 Mostová váha pre nákladné automobily
Nákup a montáž mostovej váhy, so železobetónu, rozmery 16 x 2,5 m s možnosťou váženia do 60 000 kg, s displejom pre okamžité odčítanie váhy, a hardwarové a softwerove vybavenie váhy.

04.05.2020
ID: 000405 Prstový podmietač
Nákup prstového podmietača, pracovnej šírky od 6 do 8m, Prepravná šírka do 2,5 m,Hydraulické sklápanie, Hrúbka prstov min. 16 mm, Pracovná hĺbka 0 - 4 cm, Pracovná rýchlosť min 12 km/h, Pripojenie na traktor kat. III, Osvetľovací systém a hydraulický bezpečnostný zámok pre bezpečnú cestnú dopravu.