Podopatrenie 4.1

22.04.2020
ID: 000275 Inovácia strojno – technického vybavenia SHR
Predmetom zákazky je dodanie tovarov, rozdelená do 4 častí: 1. Univerzálny traktor kolesový s príslušenstvom 2 . Traktorový náves 3 . Pluh 4. Diskový žací stroj.
Predĺženie lehoty

17.04.2020
ID: 000393 Nákup teleskopického manipulátora
Teleskopický manipulátor 1 ks Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

17.04.2020
ID: 000279 Rybinová dojáreň 2x8
Obstaranie rybinovej dojárne 2x8
Predĺženie lehoty

17.04.2020
ID: 000392 Obstaranie techniky do špeciálnej RV
Obstaranie Vylamovača šúľkov kukurice cukrovej.

09.04.2020
ID: 000391 Traktor
Predmetom zákazky je obstaranie traktora. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

09.04.2020
ID: 000258 Zhrňovač
Nákup stroja
Predĺženie lehoty

02.04.2020
ID: 000379 Technológia na vnútorné pestovanie
Obstaranie technologického vybavenia na vnútorné pestovanie v obci Pružina.

01.04.2020
ID: 000373 Dostavba skladových priestorov SKZ – hala SO 03
„Dostavba skladových priestorov SKZ – hala SO 03“ Uskutočnenie stavebných prác

01.04.2020
ID: 000264 Zvýšenie konkurencieschopnosti Poľnohospodárskeho družstva Ludanice
Predmetom zákazky je obstaranie kolesového traktora a zhrabovača krmovín.
Predĺženie lehoty

27.03.2020
ID: 000370 „Obstaranie poľnohospodárskej a manipulačnej techniky“
Predmetom je zabezpečenie dodania poľnohospodárskej a manipulačnej techniky – nakladača a vakovača - špecifikácia v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.