Podopatrenie 4.1

27.03.2020
ID: 000369 „Obstaranie cisterny na hnojovicu s aplikátorom“
Predmetom je zabezpečenie dodania cisterny na hnojovicu s aplikátorom - špecifikácia v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000334 Obstaranie techniky do ŽV
Obstaranie Teleskopického manipulátora

19.03.2020
ID: 000329 Nákup technologického vybavenia bitúnku
Nákup technologického vybavenia bitúnku (dodávka tovaru)

19.03.2020
ID: 000325 Silážna jama – novostavba
Predmetom zákazky je novostavba silážnej jamy (stavebné práce) na hospodárskom dvore Dohňanyv požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

12.03.2020
ID: 000312 Nákup vybraných strojov – manipulačné zariadenie (šmykom riadený manipulátor)
Predmetom zákazky je nákup, dodanie a montáž vybranej poľnohospodárskej techniky:
Šmykom riadený manipulátor - nakladač

11.03.2020
ID: 000311 Nákup vybraných poľnohospodárskych strojov, technológií, príslušenstva a náradia
Predmetom zákazky je nákup, dodanie a montáž vybranej poľnohospodárskej techniky:
1. Plečka pre poľnú výrobu s prepravným podvozkom bez prihnojovania
2. Radličkový kyprič polonesený – sklopný do 6m
3. Riadkovač tekvíc
4. Hrobkovač zemiakov
5. Mulčovač
6. Drvič drevín

03.03.2020
ID: 000281 Obstaranie poľnohospodárskej techniky
Predmetom zákazky je dodanie nasledovných zariadení predstavujúcich poľnohospodársku techniku:1. kolesový traktor 1 - 1 ks
2. zadná bočná disková kosa - 1 ks 3. zhrňovač - 1 ks 4. obracač - 1 ks 5. lis na guľaté balíky - 1 ks 6. traktorový náves - 1 ks 7. balička guľatých balíkov - 1 ks 8. kolesový traktor 2 - 1 ks 9. doprava a uvedenie do prevádzky - 1 súbor

03.03.2020
ID: 000226 „Poľnohospodárske stroje a zariadenia“
Dodávka poľnohospodárskych strojov a zariadení – traktor s čelným nakladačom, kosačka bubnová, zhrabovací stroj.
Predĺženie lehoty

03.03.2020
ID: 000279 Rybinová dojáreň 2x8
Obstaranie rybinovej dojárne 2x8.

02.03.2020
ID: 000275 Inovácia strojno – technického vybavenia SHR
Predmetom zákazky je dodanie tovarov, rozdelená do 4 častí:
1. Univerzálny traktor kolesový s príslušenstvom
2. Traktorový náves
3. Pluh
4. Diskový žací stroj