Podopatrenie 4.1

08.11.2019
ID: 000173 Nákup poľnohospodárskej techniky
Nákup poľnohospodárskej techniky

28.10.2019
ID: 000157 Dodanie poľnohospodárskych strojov – OPTIMUS s.r.o.
Zákazka na dodanie tovaru

28.10.2019
ID: 000156 Dodanie poľnohospodárskych strojov – JOVLAS s.r.o.
Zákazka na dodanie tovaru

21.10.2019
ID: 000152 Nákup poľnohospodárskej techniky
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks kolesového traktora.1 ks prípojného sadzača zemiakov, 1 ks nesených diskových brán a 1 ks kombinovaného kypriča podľa požadovanej technickej špecifikácie.

21.10.2019
ID: 000151 Nákup poľnohospodárskej techniky
Nákup tovarov: sejačka s prihnojovaním

21.10.2019
ID: 000150 Nákup poľnohospodárskej techniky
Nákup tovarov: kolesový traktor a čelný nakladač

11.10.2019
ID: 000145 Strojno-technologické vybavenie pre projekt: Zlepšenie konkurencieschopnosti v poľnohospodárstve - Jozef Polák Park & Garden Záhradná Architektúra
Predmetom zákazky je ,,Obstaranie strojno-technologického vybavenia“ pre projekt: Zlepšenie konkurencieschopnosti - Jozef Polák Park & Garden Záhradná Architektúra

30.09.2019
ID: 000132 Stroj na zber kôstkového ovocia -otriasač
Stroj na zber kôstkového ovocia (otriasač na višne) s prevádzkovou hmotnosťou max. 5000 kg.

25.09.2019
ID: 000126 Obstaranie poľnohospodárskej techniky
Predmetom zákazky je obstaranie poľnohospodárskej techniky, v rozsahu:- kolesový traktor - 1 kus,- lúčne brány – 1 kus, v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

18.09.2019
ID: 000122 SO 07 Novostavba maštale II.etapa
Stavebné práce