Prehľady čerpania finančných prostriedkov

10.12.2020

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2020 k 31.10.2020


07.10.2020

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2020 k 30.9.2020


04.09.2020

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2020 k 31.8.2020


04.08.2020

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2020 k 31.7.2020


24.07.2020

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2020 k 30.6.2020


10.06.2020

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2020 k 31.5.2020


21.05.2020

Aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za kalendárny rok 2020 k 30.4.2020


01.02.2020

V tejto časti nášho webového portálu nájdete aktuálny prehľad vyplatených finančných prostriedkov za: - priame platby; - projektové a neprojektové podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 (PRV SR 2014-2020); - organizáciu trhu; - štátnu pomoc; - Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 (OPRH 2014 – 2020); Na pravidelnej mesačnej báze bude možné sledovať pokrok v oblasti čerpania vyššie uvedených podporných schém. V prehľade uvádzame v rámci podporných schém jednotlivé tituly/podopatrenia, pri ktorých od začiatku kalendárneho roka došlo k vyplateniu finančných prostriedkov. Finančné údaje predstavujú skutočne vyplatené finančné prostriedky prijímateľom (prevodom cez Štátnu pokladnicu, resp. úpravou rozpočtu - Evidenčný list úpravy rozpočtu).

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev