Tlačové správy

26.01.2024

PPA POKRAČUJE VO VYPLÁCANÍ PRIAMYCH PODPÔR.

Bratislava, 26. 1. 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr z kampane 2023. Vedenie agentúry o tom informovalo na spoločnom stretnutí predsedu SPPK Emila Macha.

15.01.2024

NOVÝM GENERÁLNYM RIADITEĽOM PPA JE VLADIMÍR URMANIČ

Bratislava, 15. január 2024: Bratislava - Od 15. januára 2024 vedie Pôdohospodársku platobnú agentúru nový generálny riaditeľ Vladimír Urmanič. Do funkcie ho vymenoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Vladimír Urmanič nastupuje do funkcie po Ondrejovi Humajovi, ktorý v nej pôsobil od novembra 2023.

26.11.2023

PPA VYPLATILA TAKMER CELÚ ZELENÚ NAFTU 2023.

Bratislava, 26. november 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila takmer celú štátnu pomoc tzv. Zelená nafta 2023. Do dnešného dňa poslala na účty prijímateľov 29,6mil EUR z celkovej sumy 30,8mil EUR, teda viac ako 96%.

23.11.2023

PPA UŽ POSLALA PRIJÍMATEĽOM VYŠE POLOVICU PLATIEB MIMORIADNEJ POMOCI.

Bratislava, 23. november 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s odosielaním platieb pre oprávnených žiadateľov v rámci opatrenia mimoriadna pomoc. Doteraz bolo zaslaných cca 5 250 platieb, čo predstavuje približne 65% z celkového počtu platieb pre oprávnených príjemcov. V týchto platbách ide o sumu vyše 8 724 500 EUR čo je viac ako polovica ( 55%) z celkového rozpočtu určeného pre dané opatrenie.

13.11.2023

V PPA KONČÍ GENERÁLNY RIADITEĽ JOZEF KISS, SPLNIL VŠETKY ÚLOHY, KU KTORÝM SA ZAVIAZAL.

Bratislava, 13. november 2023: V Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) dnes ukončil svoje pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa Jozef Kiss. Po úspešnom procese ozdravného procesu v agentúre odovzdáva PPA dobre nastavenú a digitalizovanú. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „ Som rád, že sa nám spoločne s kolegami a zamestnancami podarilo dostať agentúru medzi dôveryhodné platobné inštitúcie, čo potvrdili aj európske audítorské autority. Verím, že kontinuita zostane zachovaná a želám slovenskému agrosektoru, aby fungoval v štandardných podmienkach a už nikdy nezažil situácie z minulosti“. Dodal, že náš vidiek si zaslúži dôstojné podmienky na svoj rozvoj a PPA sa pod jeho vedením vždy snažila, aby k tomu prispela. Jozef Kiss: „Som rád, že na všetkých stretnutiach s ministrom Richardom Takáčom odznela zhoda, že naštartované procesy musia pokračovať tak, aby nemohla byť spochybňovaná funkčnosť a ani nastavenia procesov“.

13.11.2023

PPA DNES VYPLATILA PRVÉ ZÁLOHOVÉ PLATBY – IDE O ĎALŠÍ POSUN V PRIAMYCH PLATBÁCH 2023.

Bratislava, 13. november 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dnes začala vyplácať zálohové platby v celkovej výške cca 15 miliónov EUR pre približne 2 tisíc prijímateľov. Ide o podporné schémy platba na ovce a kozy a platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.

30.10.2023

PPA ZÍSKALA OCENENIE ZODPOVEDNÝ VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ ZA ROK 2022.

Bratislava, 30. október 2023: PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) získala ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022. Portál TRANSPAREX udelil PPA ocenenie za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku.

26.10.2023

PPA ZAČÍNA POSIELAŤ ZMLUVY K NOVÝM VÝZVAM.

Bratislava, 26. október 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne pokračuje v spracovaní výziev. Vo finálnej fáze sú výzvy č. 51 a č. 52, pri ktorých bola navyšovaná alokácia a s tým súvisel aj posunutý termín začiatku vyhodnocovania žiadostí. Po doplnení údajov resp. splnení podmienok, zo strany prijímateľov, už PPA všetkým úspešným prijímateľom odoslala návrh zmluvy.

24.10.2023

PPA SA PODARILO VÝSLEDKOM AUDITOV UŠETRIŤ VIAC AKO 19 MILIÓNOV EUR.

Bratislava, 24. október 2023: PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) v týchto dňoch obdržala záverečnú správu od Európskej komisie, ktorá potvrdila, že nebude uplatňovať 25% korekciu, ktorá sa týkala Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka. Zároveň komisia potvrdila, že PPA spĺňa všetky akreditačné kritériá v súlade s požiadavkami Európskej komisie.

23.10.2023

PPA POTVRDILA SVOJU PRIORITU BOJA PROTI KORUPCII A ZÍSKALA CERTIFIKÁT ANTIKORUPČNÉHO SYSTÉMU.

Bratislava, 23. október 2023: PPA získala Certifikát ISO 37001 a tým potvrdzuje, že má systém antikorupčného manažérstva v súlade s medzinárodnými normami. Externý audit systému manažérstva proti korupcii ISO 37001:2016, bol realizovaný v auguste a septembri 2023 spoločnosťou QSCert, spol s r.o..

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ