Tlačové správy

25.04.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOTÁCIE NA ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH.

Bratislava, 24. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách. Termín na podávanie žiadostí o túto štátnu pomoc je od 25. apríla 2023 do 23. mája 2023. Žiadosti podané po vyššie uvedenom termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

18.04.2023

PPA A SPF SI BUDÚ VZÁJOMNE VYMIEŇAŤ INFORMÁCIE – ZLEPŠÍ SA PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE.

Bratislava, 19. apríl 2023: Vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) prvý krát v histórii rokovalo so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) o možnej spolupráci. Výsledkom je dnešné podpísanie Memoranda o vzájomnej pomoci a výmene dát.

17.04.2023

PPA ZAČÍNA PRIJÍMAŤ ŽIADOSTI O PRIAME PODPORY 2023 PODĽA PRAVIDIEL NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBIA.

Bratislava, 17. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti o priame podpory 2023. Ide o prvú kampaň nového programového obdobia 2023-2027, ktoré prináša mnohé novinky pre žiadateľov a ktoré bude PPA uplatňovať už pri týchto žiadostiach.

04.04.2023

PPA VYCHÁDZA V ÚSTRETY ŽIADATEĽOM O PRIAME PODPORY – ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZOSTÁVA.

Bratislava, 4. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vychádza v ústrety žiadateľom o priame platby na obdobie 2023 - 2027 a bude kontrolovať iba formálnu stránku predkladania Súpisu, ako prílohy k žiadosti a nebude vykonávať vecnú kontrolu. Zákonná povinnosť v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov predkladať k žiadosti prílohu - Súpis prenajatých a vlastných pozemkov ale zostáva.

31.03.2023

PPA PREDLŽUJE VÝZVU 4. 1 AŽ DO KONCA AUGUSTA.

Bratislava, 31. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje lehotu na podávanie žiadostí v rámci výzvy č. 65/PRV/2022 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

31.03.2023

POCHYBNÍ „VYBAVOVAČI“ STÁLE POKRAČUJÚ VO SVOJICH NEČESTNÝCH PRAKTIKÁCH.

Bratislava, 31. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) už v januári upozornila farmárov, že pre úspešné získanie dotácie alebo podpory, nie potrebné reagovať na ponuky osôb alebo firiem, ktoré sľubujú, že za finančnú odplatu zariadia, aby žiadosť bola vyplatená.

24.03.2023

PPA ZASLALA ŽIADATEĽOM O PRIAME PLATBY ZA ROK 2022 UŽ VIAC AKO 85% ROZHODNUTÍ.

Bratislava, 24. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) finišuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022. Viac ako 85% rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty. 400 miliónov EUR z celkovej sumy 554 miliónov EUR majú už poľnohospodári na svojich účtoch.

23.03.2023

PPA PREDLŽUJE TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIAME PODPORY BEZ SANKCIÍ.

Bratislava, 23. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra PPA oznamuje predĺženie termínu na podávanie žiadostí o Priame podpory na rok 2023 bez sankcií. Vychádza tak v ústrety požiadavke poľnohospodárov, keďže nie je k dispozícii definitívna podoba legislatívy k novej kampani 2023-2027. 

22.03.2023

PPA ZVYŠUJE TRANSPARENTNOSŤ A ZVEREJŇUJE NOVÉ INFORMÁCIE O ČERPANÍ PEŇAZÍ.

Bratislava, 22. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) považuje zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti aj naďalej za svoju prioritu. Preto verejnosti sprístupňuje aj informácie nad rámec zákonných povinností.

20.03.2023

NA PODPORU FUNKCIE LESOV PÔJDE 6 MILÓNOV EUR – PPA ZVEREJNILA VÝZVU

Bratislava, 20. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na mimoprodukčné funkcie lesa. Na výzvu je alokovaná suma 6 miliónov EUR a podávať žiadosti môžu žiadatelia od dnes 20. marca 2023 do 20. júna 2023.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ