Tlačové správy

10.10.2022

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ÚČASŤ SPRACOVATEĽA NA VÝSTAVE

Bratislava, 10. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave. Na základe Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave DM-25/2021 vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2022 v termíne od 10. októbra 2022 do 31. októbra 2022. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

07.10.2022

NIEKTORÍ ŽIADATELIA O KOMPENZÁCIU SUCHA A POTRAVINÁRI SI MUSIA AKTIVOVAŤ KONTO V DATACENTRE.

Bratislava, 7. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov ,  ktorí nie sú registrovaní v IS ITMS2014+ a budú žiadať o nové podporné opatrenia (kompenzácia sucha za rok 2022, dočasný rámec - potravinári),  aby si čo najskôr podali žiadosť o aktiváciu konta v DataCentre. Dôležité je, aby tak urobili ešte pred vyhlásením výzvy.  Pokiaľ to do vtedy nestihnú, nebudú môcť o dotáciu požiadať. Podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu,  je iba nevyhnutným predpokladom na jej spracovanie.

06.10.2022

PPA VYPLATILA V REKORDNE KRÁTKOM ČASE CELÚ VÝNIMOČNÚ POMOC.

Bratislava: 6. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala celkovo 1 606 žiadostí o výnimočnú pomoc vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch. 1 091 žiadostí bolo oprávnených a žiadatelia už dostali peniaze na účty. Po ich vyhodnotení vyplatila do 30. 9. 2022 sumu 13 869 651,60 EUR.

04.10.2022

OD ZÍSKANIA TRVALEJ AKREDITÁCIE SME VYPLATILI TAKMER 700 MIL EUR.

Bratislava 4. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila od úspešného získania trvalej akreditácie 695 493 146 EUR. Ide o obdobie od 15. 10. 2021 do 30. 9. 2022 (15.10.2021 získanie trvalej akreditácie). Pre porovnanie v období pred pozastavením akreditácie od 1. 1. 2020 do 15. 10. 2020 PPA (15.10.2020 pozastavenie akreditácie) vyplatila 329 603 225 EUR. Takže aktuálne je to o 365 889 921 EUR viac, ako za predchádzajúce obdobie.

30.09.2022

DNES JE POSLEDNÁ MOŽNOSŤ ŽIADAŤ PODPORU NA ZÁCHRANU HLUCHÁŇA HÔRNEHO

Bratislava 30. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína, že žiadosti k výzve č. 55/PRV/2022 na podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2022 na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho je možné podať už iba dnes.

28.09.2022

MALÉ POĽNOHOSPODÁRSKE PODNIKY MÔŽU O FINANČNÚ PODPORU ŽIADAŤ UŽ IBA TRI DNI.

Bratislava, 28. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína, že malé poľnohospodárske podniky môžu požiadať o paušálnu platbu 15 000 EUR už iba do 30. septembra 2022. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptované.

27.09.2022

MLADÍ POĽNOHOSPODÁRI MÔŽU POSIELAŤ ŽIADOSTI O PODPORU NA ZAČATIE PODNIKANIA DO KONCA SEPTEMBRA.

Bratislava: 27. september 2022: Mladí poľnohospodári majú už iba niekoľko dní na podanie žiadosti na podporu na začatie podnikateľskej činnosti. Ide o výzvu č. 54/PRV/2022 pre opatrenie: 6 –   Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

16.09.2022

POĽNOHOSPODÁRI POZOR! O ZELENÚ NAFTU JE MOŽNÉ POŽIADAŤ UŽ IBA DO PONDELKA.


Bratislava: 16. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína žiadateľom, že o štátnu pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2022) môžu požiadať najneskôr v pondelok 19. septembra 2022. Po tomto termíne (19.9. o 24:00h) bude systém ITMS2014+ uzavretý a žiadateľovi nebude umožnené podať si žiadosť.

12.09.2022

PPA UŽ VYPLATILA TAKMER CELÚ VÝNIMOČNÚ POMOC – IDE O HISTORICKY NAJRÝCHLEJŠIE SPRACOVANIE A VYPLATENIE ŽIADOSTÍ

Bratislava 12. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila k dnešnému dňu (12.9.2022) takmer všetky platby rámci Výnimočnej pomoci. Percento vyplatenia je na úrovni takmer 93% (92,89%) pričom vyplácanie podpory pokračuje tak, ako si jednotliví žiadatelia preberajú rozhodnutia o poskytnutí výnimočnej pomoci. V tejto súvislosti PPA opätovne odporúča, aby si žiadatelia – poľnohospodári sledovali svoju elektronickú schránku na www.slovensko.sk

05.09.2022

OPRÁVNENÉ KAFILÉRIE MÔŽU ŽIADAŤ O DOTÁCIU NA KADÁVERY.

Bratislava: 5. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na toto opatrenie od 5. septembra 2022 do 7. septembra 2022.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ