01-05-2018 - 30-04-2019

  Prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA...

AKZ - prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA (http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-ziadosti-o-priame-podpory-na-zvierata-na-rok-2018/8657) do 10 pracovných dní od okamihu, keď žiadateľ zistil zníženie stavu zvierat