01-05-2018 - 30-04-2019

  Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive...

ZPZP - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive (http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2018/8658) na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť