01-01-2019 - 31-12-2019

  AEKO - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov

AEKO - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov