01-01-2019 - 31-12-2019

  IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov

IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov