01-01-2019 - 31-12-2019

  IP VIN rodiaci - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov

IP VIN rodiaci - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov