01-01-2019 - 31-12-2019

  IP ZEL - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek

IP ZEL - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek