01-05-2019 - 30-04-2020

  Trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka počas obdobia 1 roka

Trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka počas obdobia 1 roka