01-01-2019 - 31-12-2019

  Trvanie záväzku , ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov

Trvanie záväzku , ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov