01-01-2019 - 31-12-2019

  Trvanie záväzku, ktorý je potrebné dodržiavať počas jedného roka

Trvanie záväzku, ktorý je potrebné dodržiavať počas jedného roka