01-01-2019 - 31-12-2019

  Trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas jedného roka

LUEV, UEV - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas jedného roka