16-02-2019 - 31-08-2019

  Na hniezdných lokalitách ohrozených druhov vtákov nevykonávať lesohospodársku činnosť

LEKS - na hniezdných lokalitách ohrozených druhov vtákov nevykonávať lesohospodársku činnosť