22.09.2021 - 21.12.2021

  CHVO Žitný ostrov - zabezpečiť v štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch jesenný rozbor pôdných vzoriek

CHVO Žitný ostrov - zabezpečiť v štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch jesenný rozbor pôdných vzoriek

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev