01.05.2020 - 30.04.2021

  AKZ - trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov

AKZ - trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev