Podopatrenie 8.6

21.09.2021

ID: 000949 Terénne vozidlo triedy pick-up

Obstarania terénneho vozidla triedy pick-up vhodného do lesného prostredia pre potreby obstarávateľa za účelom vytvorenia lepších technických podmienok pre poskytovanie služieb v lesnom hospodárstve.

Jedná sa o predĺženie obstarávania. 

13.08.2021

ID: 000951 Železný kôň

Lesný špeciálny stroj pre približovanie dreva, CPV: 16600000-1 Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo, 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu), vrátane dopravy k obstarávateľovi a zaškolenia obsluhy v zmysle Prílohy č. 1 Technická špecifikácia

13.08.2021

ID: 000950 Horizontálna hydraulická štiepačka dreva s pripojením na trojbodový záves traktora s príslušenstvom

Lesný špeciálny stroj pre prácu s drevom, CPV: 16600000-1 Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo, 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu), vrátane dopravy k obstarávateľovi a zaškolenia obsluhy v zmysle Prílohy č. 1 Technická špecifikácia

11.08.2021

ID: 000949 Terénne vozidlo triedy pick-up

Obstarania terénneho vozidla triedy pick-up vhodného do lesného prostredia pre potreby obstarávateľa za účelom vytvorenia lepších technických podmienok pre poskytovanie služieb v lesnom hospodárstve.

10.11.2020

ID: 000572 „Nákup technológie – Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o. Vyšný Medzev

Predmetom zákazky je nákup technológie vrátane požadovaného príslušenstva v zmysle špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch

10.09.2020

ID: 000487 Vyvážací vlek s hydraulickou rukou

Tovar: Vyvážací vlek s hydraulickou rukou.

Predĺženie obstarávania o 20 pracovných dní.

28.08.2020

ID: 000449 Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

Tovar: Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

04.08.2020

ID: 000489 Mobilná linka na spracovanie palivového dreva

Tovar: Mobilná linka na spracovanie palivového dreva

03.08.2020

ID: 000487 Vyvážací vlek s hydraulickou rukou

Tovar: Vyvážací vlek s hydraulickou rukou

28.07.2020

ID: 000449 Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

Tovar: Nákladné vozidlo s kontajnerovým nosičom

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 20 pracovných dní.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ