Legislatíva SR

31-03-2015

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 350/2009 Z.z.

z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

31-03-2015

Prílohy č. 1-26. k Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 350/2009 Z.z.

z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

30-03-2015

63 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. marca 2015

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

30-03-2015

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky z 18. marca 2015

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

30-03-2015

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky 49/2007 Z.z.

zo 17. januára 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh

30-03-2015

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky 50/2007 Z.z.

zo 17. januára 2007 o registrácii odrôd pestovaných rastlín

30-03-2015

Nariadenie vlády 342/2014 Z.z.

30-03-2015

Zákon 71/1967 Zb.

30-03-2015

Zákon 220/2004 Z.z.

30-03-2015

Zákon 313/2009 Z.z.