Najväčší prijímatelia pomoci

13.04.2023

V tejto časti nájdete zoznamy najväčších prijímateľov pomoci s výnimkou štátnych podnikov.


12.04.2023

Najväčší prijímatelia pomoci v rokoch 2015 - 2022


12.04.2023

Najväčší prijímatelia pomoci v roku 2022


12.04.2023

Najväčší prijímatelia pomoci v roku 2021


12.04.2023

Najväčší prijímatelia pomoci v roku 2020


12.04.2023

Najväčší prijímatelia pomoci v roku 2019


12.04.2023

Najväčší prijímatelia pomoci v roku 2018


12.04.2023

Najväčší prijímatelia pomoci v roku 2017


12.04.2023

Najväčší prijímatelia pomoci v roku 2016


12.04.2023

Najväčší prijímatelia pomoci v roku 2015


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ