07.08.2020

Oznámenie o dočasných opatreniach prijatých v dôsledku šírenia koronavírusu, smerujúcich k podpore agropotravinárskeho sektora

Európska komisia prijala balík výnimočných opatrení na ďalšiu podporu segmentov agropotravinárskeho sektora najviac postihnutých krízou v dôsledku šírenia koronavírusu.

V rámci výnimočných opatrení EK prijala tri nariadenia, ktorými povoľuje dočasné výnimky z určitých pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, a to z dôvodu vážnej nerovnováhy na trhoch v sektoroch zemiakov, mlieka a mliečnych výrobkov a živých stromov, rastlín a rezaných kvetov.

Cieľom je podporiť a pomôcť stabilizovať dotknuté sektory prostredníctvom vlastných trhových opatrení hospodárskych subjektov po dobu najviac 6 mesiacov, so začiatkom plynutia uvedeným v jednotlivých nariadeniach, a za dodržania pravidiel fungovania vnútorného trhu.
Formuláre oznámení o dohode/rozhodnutí:
·        zemiaky
§ Formulár pre oznámenie dohody - zemiaky
§ Formulár pre oznámenie reálneho objemu - zemiaky
·        mlieko a mliečne výrobky
§ Formulár pre oznámenie dohody -mlieko
§ Formulár pre oznámenie skutočného objemu -mlieko
·        živé stromy, rastliny a rezané kvety
§ Formulár pre oznámenie dohody - rastliny
Formulár pre oznámenie reálneho objemu – rastliny