Organizačný poriadok PPA

15.06.2020

Organizačná schéma

Platná od 1.12.2019

15.06.2020

Organizačný poriadok - všeobecná časť


15.06.2020

Organizačný poriadok - osobitná časť