Otázky a odpovede k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu

21-08-2017

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 8/2017 časť 2.

03-08-2017

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 8/2017

10-04-2017

Zoznam najčastejších porušení pravidiel verejného obstarávania/obstarávania (VO/O)