Otázky a odpovede k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu

21.08.2017

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 8/2017 časť 2.

10.04.2017

Zoznam najčastejších porušení pravidiel verejného obstarávania/obstarávania (VO/O)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ