Podopatrenie 8.5

01.07.2024

ID001453: FERRATOVÝ AREÁL SOKOLIE SKALY

Uskutočnenie prác pre vybudovanie ferratového areálu Sokolie skaly  

14.06.2024

ID001450: FERRATOVÝ AREÁL SOKOLIE SKALY

Uskutočnenie prác pre vybudovanie ferratového areálu Sokolie skaly  

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ