Podopatrenie 6.1

25.01.2022

ID001049: Stroj na prípravu pôdy, sejbu a prihnojovanie

tovar

25.01.2022

ID001050: Ťahaný postrekovač

tovar

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ