Prijímatelia z EF pre rybné hospodárstvo

07-02-2017

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2016

29-06-2011

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2010

23-04-2010

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 22.04.2010

19-02-2010

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 18.02.2010

19-01-2010

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 18.01.2010

10-12-2009

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 07-13 k 09.12.2009

24-11-2009

Oznámenie

PPA uverejnila Zoznam uzatvorených zmlúv k 31. 10. 2009 OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 v časti Inf. o prijímateľoch z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.

24-11-2009

Zoznam uzatvorených zmlúv OP RH SR 2007- 2013 k 31. 10. 2009

11-02-2009

Oznámenie k zverejneniu zoznamu prijímateľov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) k 31.12.2008

Pôdohospodárska platobná agentúra informuje, že v roku 2008 bola vyhlásená 1 výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 a to pre opatrenie ...

11-02-2009

Sumárny prehľad o OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2008