Príručka k obstarávaniu pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona o verejnom obstarávaní