Reštrukturalizácia vinohradov

12-04-2019

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020

Danú informáciu nájdete v časti :PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2018

16-04-2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019.

16-04-2018

Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

Rok 2017

Rok 2016

04-04-2016

Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016-2017

Rok 2015

30-03-2015

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja ...

30-03-2015

Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.

30-03-2015

Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016

30-03-2015

Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

30-03-2015

Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizáciu vinohradov