PPA / Regionálne pracovisko PPA, Žilina

Regionálne pracovisko PPA, Žilina

Bôrická cesta 103
011 58 Žilina

Zobraz väčšiu mapu

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ