26.04.2024

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2024/2025 - školské ovocie a zelenina

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Príručky pre žiadateľov na schválenie Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie dodávania ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, mlieka a mliečnych výrobkov a sprievodných vzdelávacích opatrení v rámci Školského programu pre školské roky 2024/2025 – 2028/2029. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do 31. 05. 2024.

10.05.2023

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2023/2024 - ovocie a zelenina

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvy pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Príručky pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení v rámci Školského programu pre školský rok 2023/2024. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 10. 05. 2023, resp. do 31. 05. 2023.

22.08.2023

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školsky rok 2023/2024

PPA zverejnila Zoznam schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školský rok 2023/2024

31.08.2022

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školsky rok 2022/2023

PPA zverejnila Zoznam schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školský rok 2022/2023

22.12.2020

Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školské roky 2021/2022 – 2022/2023

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvy pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v Školskom programe a na podanie návrhov na doplnenie zoznamu školských mliečnych výrobkov a Príručky pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení a propagácie v rámci Školského programu pre školské roky 2021/2022 – 2022/2023. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 31. 01. 2021, resp. do 31. 05. 2021.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ