Stratégia rozvoja PPA na roky 2023 - 2027

05.04.2023

Stratégia rozvoja PPA na roky 2023 - 2027 bola prijatá poradou vedenia PPA dňa 5.4.2023.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ