Systém finančného riadenia EPFRV

29.06.2023

Systém finančného riadenia EPFRV verzia 3.3 v znení dodatku č. 3/2023 – platná od 7.3.2023


08.07.2022

Systém finančného riadenia EPFRV


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ