Zoznam kontaktov

Pre žiadosti o informácie je pre verejnosť k dispozícii infolinka Pôdohospodárskej platobnej agentúry:
Tel. č.: +421 2 52733800
E-mail: info@apa.sk


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Adam Peter peter.adam@apa.sk
Aranyossy Laura laura.aranyossy@apa.sk
Adamcová Zuzana zuzana.adamcova@apa.sk
Adamik Miroslav miroslav.adamik@apa.sk
Atkáriová Mária maria.atkariova@apa.sk