Zoznam kontaktov

Pre žiadosti o informácie je pre verejnosť k dispozícii infolinka Pôdohospodárskej platobnej agentúry:
Tel. č.: +421 2 52733800
E-mail: info@apa.sk


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Babeľová Mária maria.babelova@apa.sk
Bachová Simona simona.bachova@apa.sk
Bachová Veronika veronika.bachova@apa.sk
Bakoš Martin martin.bakos@apa.sk
Baková Eva eva.bakova@apa.sk
Balážiová Alena alena.balaziova@apa.sk
Balážová Klaudia klaudia.balazova@apa.sk
Balga Lukáš lukas.balga@apa.sk
Balkóová Edita edita.balkoova@apa.sk
Ballová Marta marta.ballova@apa.sk
Balogh Jozef jozef.balogh@apa.sk
Banyár Brejdová Dominika dominika.banyarbrejdova@apa.sk
Baran Peter peter.baran@apa.sk
Baránková Zuzana zuzana.barankova@apa.sk
Barčák Juraj juraj.barcak@apa.sk
Bartoš Eduard eduard.bartos@apa.sk
Bašnák Marek marek.basnak@apa.sk
Báťka Peter peter.batka@apa.sk
Beláková Iveta iveta.belakova@apa.sk
Belica Matej matej.belica@apa.sk
Belková Iveta iveta.belkova@apa.sk
Belošičová Martina martina.belosicova@apa.sk
Bene Ľubomír lubomir.bene@apa.sk
Benkovičová Magdaléna magdalena.benkovicova@apa.sk
Beňová Eva eva.benova@apa.sk
berák berak@apa.sk
Beregszásziová Bibiána bibiana.beregszasziova@apa.sk
Bilská Slávka slavka.bilska@apa.sk
Bindics Štefan stefan.bindics@apa.sk
Bíro Martin martin.biro@apa.sk
Birošová Miroslava miroslava.birosova@apa.sk
Blahová Alica alica.blahova@apa.sk
Bleho Stanislav stanislav.bleho@apa.sk
Bolek Pavol pavol.bolek@apa.sk
Bosá Zuzana zuzana.bosa@apa.sk
Bruchter Štefan stefan.bruchter@apa.sk
Brunclík Daniel daniel.brunclik@apa.sk
Buday Boris boris.buday@apa.sk
Burik Jaroslav jaroslav.burik@apa.sk
Buzinkayová Jarmila jarmila.buzinkayova@apa.sk
Babečková Adela adela.babeckova@apa.sk
Bíró Mónika monika.biro@apa.sk
Baláž Peter peter.balaz@apa.sk
Bohušová Zuzana zuzana.bohusova@apa.sk
Briganová Mária maria.briganova@apa.sk
Bešaková Martina martina.besakova@apa.sk
Benčíková Mária maria.bencikova@apa.sk
Bebjaková Lívia livia.bebjakova@apa.sk
Bodyová Katarína katarina.bodyova@apa.sk
Bujňáková Justína justina.bujnakova@apa.sk
Balajthy Július julius.balajthy@apa.sk
Balážová Michaela michaela.balazova@apa.sk
Bíróová Nataša natasa.biroova@apa.sk
Bajzíková Jozefa jozefa.bajzikova@apa.sk
Biras Mário mario.biras@apa.sk
Bruchterová Martina martina.bruchterova@apa.sk
Barboriak Branislav branislav.barboriak@apa.sk
Belina Peter peter.belina@apa.sk
Blahová Božena bozena.blahova@apa.sk