Zoznam kontaktov

Pre žiadosti o informácie je pre verejnosť k dispozícii infolinka Pôdohospodárskej platobnej agentúry:
Tel. č.: +421 2 52733800
E-mail: info@apa.sk


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Darovná Nadežda nadezda.darovna@apa.sk
Daškevič Jurij jurij.daskevic@apa.sk
Dianišková Darina darina.dianiskova@apa.sk
Dlhá Danica danica.dlha@apa.sk
Drastich Stanislav stanislav.drastich@apa.sk
Drobná Gabriela gabriela.drobna@apa.sk
Dujničová Emília emilia.dujnicova@apa.sk
Ďurech Dalibor dalibor.durech@apa.sk
Dvořák Vladimír vladimir.dvorak@apa.sk
Dobáková Oľga olga.dobakova@apa.sk
Dudášová Kvetoslava kvetoslava.dudasova@apa.sk
Dzvoníková Zuzana zuzana.dzvonikova@apa.sk
Dzurendová Zuzana zuzana.dzurendova@apa.sk
Dankanin Miroslav miroslav.dankanin@apa.sk
Dulin Peter peter.dulin@apa.sk
Dejová Katarína katarina.dejova@apa.sk