Zoznam kontaktov

Pre žiadosti o informácie je pre verejnosť k dispozícii infolinka Pôdohospodárskej platobnej agentúry:
Tel. č.: +421 2 52733800
E-mail: info@apa.sk


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Halčín Marek marek.halcin@apa.sk
Halušková Marta marta.haluskova@apa.sk
Hamlíková Ľubica lubica.hamlikova@apa.sk
Hariš Martin martin.haris@apa.sk
Havlíčková Marta marta.havlickova@apa.sk
Hazucha Jan jan.hazucha@apa.sk
Hečko Dušan dusan.hecko@apa.sk
Hlava Jaroslav jaroslav.hlava@apa.sk
Hlinková Monika monika.hlinkova@apa.sk
Hodalová Dominika dominika.hodalova@apa.sk
Hojsíková Mária maria.hojsikova@apa.sk
Homzová Diana diana.homzova@apa.sk
Horal Juraj juraj.horal@apa.sk
Horková Martina martina.horkova@apa.sk
Horváthová Denisa denisa.horvathova@apa.sk
Hoťka Stanislav stanislav.hotka@apa.sk
Hradská Katarína katarina.hradska@apa.sk
Hrčková Veronika veronika.hrckova@apa.sk
Hrdý Michal michal.hrdy@apa.sk
Hroncová Martina martina.hroncova@apa.sk
Hucík Michal michal.hucik@apa.sk
Hulíková Silvia silvia.hulikova@apa.sk
Hurbanová Jana jana.hurbanova@apa.sk
Hanšutová Kmeťová Agneša agnesa.hansutovakmetova@apa.sk
Horváthová Zuzana zuzana.horvathova@apa.sk
Hudecová Mária maria.hudecova@apa.sk
Halgašová Mária maria.halgasova@apa.sk
Hlaváčová Iveta iveta.hlavacova@apa.sk
Hermanovský Michal michal.hermanovsky@apa.sk
Hnatová Mária maria.hnatova@apa.sk
Halgošová Zuzana zuzana.halgosova@apa.sk
Harmadyová Jaroslava jaroslava.harmadyova@apa.sk
Holičková Kvetoslava kvetoslava.holickova@apa.sk
Hrušková Zuzana zuzana.hruskova@apa.sk
Hesková Eva eva.heskova@apa.sk
Haščík Ján jan.hascik@apa.sk