Zoznam kontaktov

Pre žiadosti o informácie je pre verejnosť k dispozícii infolinka Pôdohospodárskej platobnej agentúry:
Tel. č.: +421 2 52733800
E-mail: info@apa.sk


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Jakubička Andrej andrej.jakubicka@apa.sk
Jančina František frantisek.jancina@apa.sk
Jančo Peter peter.janco@apa.sk
Jány Róbert robert.jany@apa.sk
Janžová Jana jana.janzova@apa.sk
Jarová Emília emilia.jarova@apa.sk
Ješko Jozef jozef.jesko@apa.sk
Juhár Ľuboš lubos.juhar@apa.sk
Juhás Branislav branislav.juhas@apa.sk
Juhászová Bernadeta bernadeta.juhaszova@apa.sk
Julény Ján jan.juleny@apa.sk
Jungová Katarína katarina.jungova@apa.sk
Juranová Tatiana tatiana.juranova@apa.sk
Justusová Eleonóra eleonora.justusova@apa.sk
Jevičová Soňa sona.jevicova@apa.sk
Jánošík Pavol pavol.janosik@apa.sk
Jablonská Andrea andrea.jablonska@apa.sk