Zoznam kontaktov

Pre žiadosti o informácie je pre verejnosť k dispozícii infolinka Pôdohospodárskej platobnej agentúry:
Tel. č.: +421 2 52733800
E-mail: info@apa.sk


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Káčerová Dominika dominika.kacerova@apa.sk
Kačurová Manuela manuela.kacurova@apa.sk
Kadašiová Petra petra.kadasiova@apa.sk
Kadnárová Marta marta.kadnarova@apa.sk
Kalafut Rastislav rastislav.kalafut@apa.sk
Kalisová Jarmila jarmila.kalisova@apa.sk
Kapa Jozef jozef.kapa@apa.sk
Kapuscinská Marianna marianna.kapuscinska@apa.sk
Kardelis Ondrej ondrej.kardelis@apa.sk
Kazarová Denisa denisa.kazarova@apa.sk
Kažimír Tomáš tomas.kazimir@apa.sk
Kelleová Petra petra.kelleova@apa.sk
Kenderešová Lucia lucia.kenderesova@apa.sk
Kepštová Kamila kamila.kepstova@apa.sk
Kinčeš Pavel pavel.kinces@apa.sk
Kinčeš Pavol pavol.kinces@apa.sk
Kindl Martin martin.kindl@apa.sk
Kirková Veronika veronika.kirkova@apa.sk
Kleiblová Lucia lucia.kleiblova@apa.sk
Klučková Slávka slavka.kluckova@apa.sk
Kocianová Zuzana zuzana.kocianova@apa.sk
Kolárová Beáta beata.kolarova@apa.sk
Koledzaiová Katarína katarina.koledzaiova@apa.sk
Kolenová Iveta iveta.kolenova@apa.sk
Kolesárová Eva eva.kolesarova@apa.sk
Kolesárová Katarína katarina.kolesarova@apa.sk
Kollár Milan milan.kollar@apa.sk
Koložváry Henrich henrich.kolozvary@apa.sk
Konečná Viera viera.konecna@apa.sk
Königová Viera viera.konigova@apa.sk
Königsmark Michal michal.konigsmark@apa.sk
Kormaňáková Zuzana zuzana.kormanakova@apa.sk
Kostecká Lucia lucia.kostecka@apa.sk
Košútová Zuzana zuzana.kosutova@apa.sk
Kovács Lívia livia.kovacs@apa.sk
Kovácsová Martina martina.kovacsova@apa.sk
Kožuch Juraj juraj.kozuch@apa.sk
Krajčírová Daniela daniela.krajcirova@apa.sk
Krajčovičová Eva eva.krajcovicova@apa.sk
Krajčovičová Helena helena.krajcovicova@apa.sk
Kramplová Soňa sona.kramplova@apa.sk
Krásniková Alena alena.krasnikova@apa.sk
Krenčeyová Klaudia klaudia.krenceyova@apa.sk
Kretová Zuzana zuzana.kretova@apa.sk
Kročko Tomáš tomas.krocko@apa.sk
Kubasová Jana jana.kubasova@apa.sk
Kubík Juraj juraj.kubik@apa.sk
Kubíková Jana jana.kubikova@apa.sk
Kučerová Natália natalia.kucerova@apa.sk
Kuchár Marián marian.kuchar@apa.sk
Kudláč Jozef jozef.kudlac@apa.sk
Kustván Miroslav miroslav.kustvan@apa.sk
Kužma Emil emil.kuzma@apa.sk
Kyselá Soňa sona.kysela@apa.sk
Kubičková Eva eva.kubickova@apa.sk
Králiková Zuzana zuzana.kralikova@apa.sk
Kúdela Michal michal.kudela@apa.sk
Kohútová Gabriela gabriela.kohutova@apa.sk
Kóšová Marianna marianna.kosova@apa.sk
Kovács Norbert norbert.kovacs@apa.sk
Kuna Ivan ivan.kuna@apa.sk
Kocsis Mihály mihaly.kocsis@apa.sk
Kleinová Zlatica zlatica.kleinova@apa.sk
Kurčíková Jaroslava jaroslava.kurcikova@apa.sk
Kušpál Juraj juraj.kuspal@apa.sk
Kyška Dávid david.kyska@apa.sk
Kalinai Norbert norbert.kalinai@apa.sk
Kandera Martin martin.kandera@apa.sk
Kobora Marián marian.kobora@apa.sk
Krajčovič Ľudovít ludovit.krajcovic@apa.sk
Krošlák Michal michal.kroslak@apa.sk
Kološtová Alica alica.kolostova@apa.sk
Krajčovičová Lucia lucia.krajcovicova@apa.sk
Kokavec Ján jan.kokavec@apa.sk
Kováč Peter peter.kovac@apa.sk
Krnáč Martin martin.krnac@apa.sk
Kyman Pavol pavol.kyman@apa.sk
Kyška Andrej andrej.kyska@apa.sk