Zoznam kontaktov

Pre žiadosti o informácie je pre verejnosť k dispozícii infolinka Pôdohospodárskej platobnej agentúry:
Tel. č.: +421 2 52733800
E-mail: info@apa.sk


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Lászlóová Mária maria.laszloova@apa.sk
Ledaj Ján jan.ledaj@apa.sk
Lelovics Tichomír tichomir.lelovics@apa.sk
Lenhardtová Simona simona.lenhardtova@apa.sk
Lesník Peter peter.lesnik@apa.sk
Levárska Linda linda.levarska@apa.sk
Ligas Dalibor dalibor.ligas@apa.sk
Löblová Martina martina.loblova@apa.sk
Ľubomíra Podperová podperova.lubomira@apa.sk
Lučivjanská Katarína katarina.lucivjanska@apa.sk
Lukeš lukes@apa.sk
Lehotská Zuzana zuzana.lehotska@apa.sk
Lišková Valéria valeria.liskova@apa.sk
Lehocký Ladislav ladislav.lehocky@apa.sk
Lipárová Andrea andrea.liparova@apa.sk
Lešková Angelika angelika.leskova@apa.sk
Labudová Marta marta.labudova@apa.sk
Lalík Dušan dusan.lalik@apa.sk