Zoznam kontaktov

Pre žiadosti o informácie je pre verejnosť k dispozícii infolinka Pôdohospodárskej platobnej agentúry:
Tel. č.: +421 2 52733800
E-mail: info@apa.sk


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Žáčiková Zuzana zuzana.zacikova@apa.sk
Zatovičová Adela adela.zatovicova@apa.sk
Zelienková Lucia lucia.zelienkova@apa.sk
Žembová Lenka lenka.zembova@apa.sk
Žemlová Jana jana.zemlova@apa.sk
Žiaková Andrea andrea.ziakova@apa.sk
Zoborský Ivan ivan.zoborsky@apa.sk
Zvonár Tibor tibor.zvonar@apa.sk
Zvara Michal michal.zvara@apa.sk
Žáčková Klára klara.zackova@apa.sk
Žuhovská Zuzana zuzana.zuhovska@apa.sk
Žitňáková Jana jana.zitnakova@apa.sk
Žigo Peter peter.zigo@apa.sk
Závodná Antónia antonia.zavodna@apa.sk
Zelinková Dana dana.zelinkova@apa.sk
Zajasenská Dáša dasa.zajasenska@apa.sk
Zemančíková Anna anna.zemancikova@apa.sk