Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Cabadaj Tibor tibor.cabadaj@apa.sk
Čarná Sylvia sylvia.carna@apa.sk
Čederlová Jana jana.cederlova@apa.sk
Čermak Miroslav miroslav.cermak@apa.sk
Čermáková Alena alena.cermakova@apa.sk
Černá Viktória viktoria.cerna@apa.sk
Černuška Jaroslav jaroslav.cernuska@apa.sk
Chebeňová Tatiana tatiana.chebenova@apa.sk
Cibulová Slávka slavka.cibulova@apa.sk
Cibuľová Dominika dominika.cibulova@apa.sk
Čičmanec Dávid david.cicmanec@apa.sk
Činčár Lukáš lukas.cincar@apa.sk
Čurdová Anna anna.curdova@apa.sk
Csomorová Lilla lilla.csomorova@apa.sk
Čarná Ľubica lubica.carna@apa.sk
Čurma Emil emil.curma@apa.sk
Čančová Alena alena.cancova@apa.sk
Chlupová Viera viera.chlupova@apa.sk
Čierna Anna anna.cierna@apa.sk
Cigľar Marián marian.ciglar@apa.sk
Čermanová Jana jana.cermanova@apa.sk
Cvengrošová Anna anna.cvengrosova@apa.sk
Čelovská Gabriela gabriela.celovska@apa.sk
Čabanová Jana jana.cabanova@apa.sk
Chovanová Viktória viktoria.chovanova@apa.sk
Čierna Žaneta zaneta.cierna@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev