Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Danielová Slavka slavka.danielova@apa.sk
Darovná Nadežda nadezda.darovna@apa.sk
Denková Lenka lenka.denkova@apa.sk
Dianišková Darina darina.dianiskova@apa.sk
Divičan Peter peter.divican@apa.sk
Dlhá Danica danica.dlha@apa.sk
Dohnáleková Ingrid ingrid.dohnalekova@apa.sk
Drastich Stanislav stanislav.drastich@apa.sk
Dražová Emília emilia.drazova@apa.sk
Drobná Gabriela gabriela.drobna@apa.sk
Duchová Oľga olga.duchova@apa.sk
Dujničová Emília emilia.dujnicova@apa.sk
Dvořák Vladimír vladimir.dvorak@apa.sk
Dobáková Oľga olga.dobakova@apa.sk
Dudášová Kvetoslava kvetoslava.dudasova@apa.sk
Dzvoníková Zuzana zuzana.dzvonikova@apa.sk
Dulin Peter peter.dulin@apa.sk
Dejová Katarína katarina.dejova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev