Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Erbert Lucia lucia.erbert@apa.sk
Escherova Lucia lucia.krajcovicova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev